Politika privatnosti

Informacija o zaštiti osobnih podataka

Exceed Solutions d.o.o., kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti Vašu privatnost, te obrađuje samo osobne podatke koji su neophodni za svrhu za koju su prikupljeni, a kategorije osobnih podataka koje prikupljamo radi ispunjenja svrhe su sljedeće:

 • Video snimke pristupa uredu (u trajanju 7 dana, osim u slučaju incidenta)
 • Identifikacijski podaci: ime i prezime
 • Kontakt podaci: elektronička adresa (e-mail).

Svrha obrade i pravna osnova za obradu

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu pružanja odgovora na Vaš dostavljeni upit.
Vaše osobne podatke prethodno navedene prikupljamo i obrađujemo zbog toga jer su nam neophodni kako bismo bili u mogućnosti povratno Vas kontaktirati u pogledu dostave odgovora na dostavljeni upit te iste ne koristimo u niti jednu drugu svrhu.

Snimke video nadzora koristimo isključivo u svrhu zaštite osoba i imovine. 

Izvor osobnih podataka

Obrađujemo osobne podatke koji su potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe.
Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te brinemo o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

Legitimni interes

Obrada Vaših podataka temeljem naših legitimnih interesa podliježe posebnim pravilima koja Vam omogućavaju da u svakom trenutku, na temelju Vaše posebne situacije, podnesete prigovor na takvu obradu. Legitimni interesi temeljem kojih će Exceed Solutions d.o.o. obrađivati Vaše osobne podatke su:

 • kontaktiranje klijenata (marketing) za potrebe dostave odgovora na postavljeni upit
 • Zaštita osoba i imovine u slučaju incidenta (video snimke)

Obveza čuvanja osobnih podataka

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke sukladno najvišim primjenjivim standardima, a što znači da ih nećemo priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama, osim u sljedećim slučajevima:

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi;
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti;
 • ako su podaci potrebni sudu ili javnom bilježniku za postupak koji vodi, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem;
 • u slučajevima određenim UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA koji se odnose na mogućnost i pravila obrade osobnih podataka koje u ime klijenta provode izvršitelji obrade.
 • U slučaju potebe za zaštitom osoba i imovine (video snimke nadzora prostora)

Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka

U svim prethodno navedenim slučajevima ćemo Vaše osobne podatke priopćiti isključivo gore izričito navedenim trećim osobama i/ili osobama izričito propisanim u gore navedenim i drugim zakonima i propisima na snazi u Republici Hrvatskoj te isti neće biti prosljeđivani trećim osobama bez pravne obveze.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Vaše osobne podatke čuvat ćemo do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni te će nakon ispunjenja svrhe biti izbrisani.

Video nadzor poslovnog prostora (Modruška 2, 10000 Zagreb) – Exceed Solutions d.o.o. kao voditelj obrade

Pristup video podacima istima imaju samo uprava društva. Podaci se obrađuju na način i pod uvjetima navedenim u nastavku.

Strogo je zabranjeno bilo kakvo daljnje korištenje i obrada ili prijenos podataka neovlaštenim trećim osobama, automatizirano pojedinačno donošenje odluka i izrada profila.

Svrha obrade

Radi zaštite imovine i osoba odnosno smanjenja izloženosti naših radnika i klijenata riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom, u našim poslovnim prostorima postavljeni su nadzorni uređaji – nadzorne kamere sukladno odredbama čl. 43. Zakona o zaštiti na radu.

Osobni podaci Ispitanika koji se prikupljaju video nadzornim uređajima jesu vizualni podaci koji se odnose na način postupanja te kretanje Ispitanika u pristupu našem poslovnom prostoru.

Način obrade

Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode Ispitanika, Exceed Solutions doo kao voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s Uredbom. Te se mjere prema potrebi preispituju i ažuriraju.

Kod postavljenih nadzornih kamera nalaze se oznake kojima se označava da je poslovni prostor (vanjska površina objekta) pod videonadzorom.

Postavljene oznake trebaju biti vidljive najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja te sadržavati sve relevantne informacije iz čl. 13. Uredbe, a posebno jednostavnu i laku razumljivu sliku uz tekst kojim se Ispitanicima pružaju sljedeće informacije:

 • da je prostor pod videonadzorom,
 • podatke o izvršitelju obrade,
 • podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

Zbirka osobnih podataka sa snimkama videonadzora sadrži:

 • video isječak osoba koje se nalaze na području pokrivenom videonadzorom,
 • nadnevak snimanja,
 • vrijeme početka i završetka snimanja,
 • trajanje snimanja.

Prilikom obrade osobnih podataka Exceed Solutions d.o.o. kao voditelj obrade je dužno:

 • na primjereni način pohraniti dokumentaciju u papirnatom obliku koja sadrži osobne podatke (primjerice u ormare ili ladice pod ključem koji su pod nadzorom ovlaštenih osoba),
 • pristup osobnim podacima pohranjenim u elektroničkom obliku omogućiti isključivo na temelju korisničkog imena i lozinke,
 • sigurnosne kopije izrađivati na propisani način,
 • pribaviti potpisane izjave o povjerljivosti od strane osoba koje imaju pristup osobnim podacima,
 • osigurati automatsko brisanje video i audio snimaka starijih od roka određenog za pohranu,
 • osigurati da je onemogućen prijenos snimki putem računalne mreže,
 • provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade odnosno da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca,
 • provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti s obzirom na rizik, a što uključuje, prema potrebi, i sposobnost osiguravanja trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sustava i usluga obrade, sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta, proces za redovno testiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje učinkovitosti inkorporiranih tehničkih i organizacijskih mjera

Isto tako, kao Ispitanik u svakom trenutku imate pravo podnijeti prigovor vezano uz obradu Vaših osobnih podataka. Prigovor se podnosi pisanim putem Agenciji za zaštitu osobnih podataka, na adresi Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb.

Vaša prava

 • pravo na pristup – imate pravo u svakom trenutku kontaktirati nas i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite osobnih podataka.
 • pravo na ispravak – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, imate ih pravo dopuniti;
 • pravo na brisanje – imate pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose ako smo ih nezakonito obradili ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a o čemu ćemo Vas detaljno izvijestiti u odnosu na svaki pojedini zahtjev;
 • pravo na ograničenje obrade – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
  • ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koji nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka,
  • ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka,
  • ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva,
  • ako ste uložili prigovor na obradu;
 • pravo na prenosivost podataka – imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem;
 • pravo na prigovor – u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako Vaše podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga;
 • pravo na povlačenje privole – kad se obrada temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Navedeno možete učiniti na isti način kako ste i dali privolu, kao i putem e-maila: info@exceed.hr ili na telefon 098/ 9461 471;
 • pravo na naknadu štete – ukoliko ste pretrpjeli (ne)imovinsku štetu zbog kršenja relevantnih zakonskih odredbi, imate pravo na naknadu od nas ili izvršitelja obrade za pretrpljenu štetu

Cookies (kolačići)

Kako bismo poboljšali kvalitetu naše online ponude i komunikaciju putem e-pošte s našim klijentima, koristimo, između ostalog, i kolačiće.

Kolačići su male tekstualne datoteke pohranjene na računalima, tabletima ili pametnim telefonima. Kolačići omogućuju da naša web stranica funkcionira na optimalan način za klijente i druge korisnike te da dodatno unaprijedimo naše proizvode i usluge i komunikaciju s Vama.

Važno je za naglasiti da kolačići ne mogu pristupiti Vašim podacima pohranjenim na osobnom računalu ili drugim sredstvima komunikacije te kako se stoga ne koriste za prikupljanje osobnih podataka. Funkciju upotrebe kolačića možete odbiti u bilo kojem trenutku te ju uvijek možete naknadno isključiti ili otkazati na informacijsko-komunikacijskim sredstvima koje koristite.

Ostvarenje prava

Ostvarenje navedenih prava, uvažavajući iznimke predviđene za povlačenje privole i podnošenje pritužbe, možete zatražiti putem e-maila: info@exceed.hr ili na adresu Exceed Solution d.o.o., Drežnička 21, 10000 Zagreb. U slučaju dvojbe, možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta, a čime štitimo Vaša prava i privatnost.

Ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, možemo naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

Pružanje gore navedenih osobnih podataka, osim onih koji se pružaju temeljem Vaše privole, je uvjet nužan za ostvarivanje određene svrhe, odnosno za pružanje odgovora na dostavljeni upit. Shodno tome, imate pravo uskratiti pružanje tih podataka, ali u tom slučaju Exceed Solutions neće biti u mogućnosti ispuniti svoje obveze u pružanju svojih usluga.

Exceed Solutions d.o.o. posluje u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. 

Scroll to Top